Utviklere

Publisert søndag, den 27. april, 2003.

Faglig og teknisk forankring av spillet Siida.

Forprosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Finnmark, NorutNIBR Finnmark og firmaet Orgdot AS i Oslo.

Prosjektleder Torun Granstrøm Ekeland, Høyskolen i Finnmark

Lærerutdanning. Hovedfag i arkeologi fra Universitetet i Bergen og dr. art. grad fra Universitetet i Tromsø. Har arbeidet med kunnskapsarkeologi med fokus på konstruksjon av fortid og hvordan utsagn om fortid endrer seg gjennom tid. Formidling - rekontekstualisering av kunnskap om fortid, hvordan fortid fremkommer i f.eks. museer og grunnskole.
Fagdidaktik - historie og arkeologididaktikk. Underviser som 1. amanuensis i temaene: 1. Forhistorie før 1600. 2. Fagdidaktikk. 3. Kulturell variasjon i nordområdene. 4. Kjønn, samfunn og likestilling.

Forsker Britt Kramvig, NorutNIBR Finnmark

Antropolog fra Universitetet i Tromsø..  Har arbeidet med samisk, samiskrelaterte og urfolks problematikk med særlig fokus på marginaliserings- og grensespørsmål. Kjønn - med hovedvekt på mannsforskning. I tillegg med ungdom og ungdoms bruk av nye digetale media. Har undervisningsmessig erfaring fra Høyskolen i Finnmark; kultur og reiseliv, fra Sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø som universitetstipendiat og som universitetslektor på visuell antropologi, der film brukes som metode i forskning og forskningsformidling.

Orgdot as, Internett lab,

Orgdot er et tverrfaglig utviklingsmiljø som arbeider  med spill og andre interaktive fortellermåter som ramme for formidling av kunnskap og annen innholdsproduksjon, med utvikling av fortellingen, karakterene og det grafiske universet som basiselement. Orgdot bidrar både på  konseptutvikling og produksjon i de prosjektene selskapet er involvert i.

Selskapet har utviklet flere ulike nettbaserte læringsprosjekter med barn og ungdom som målgruppe, m.a. i samarbeid med ITU/ Bioteknologinemnda/ Futurama, Gyldendal Forlag/ undervisning og Riksutstillinger.   

Orgdot  har mottatt flere internasjonale priser og utmerkelser for spill og andre interaktive produksjoner.