Utviklere

Utviklere av spillet Siida, faglig kompetanse, prosjektering og produksjon.

Spillkonsept

Konsept for spill, faglig og sosial forankring.

Bakgrunnstoff

Artikler, betraktninger, strøtanker og diskusjon rundt læring, ungdom og datamaskiner.

Design utvikling

Fra konsept til virkelighet. Se hvordan det grafiske utrykket utvikler seg.